Utgravingsprosjekt

Kvegjardet


Sted: Malvik, Sør-Trøndelag,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Feltleder Magnar Mojaren Gran & Eva Lindgaard

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Dokumentasjon av helleristninger på Kvegjardet (tidligere Kvegjerdet).
September 2014