Utgravingsprosjekt Kvanndalen

Høyspentutgraving i Kvanndalen

16.06.14
Av Janne Oppvang
Fremrensing av struktur med tørrmur. Foto: Tromsø Museum

Tromsø Museum startet feltsesongen 26.mai år med mange spente arkeologer, og ett av prosjektene som begynte var er i Kvanndalen, nær Bjerkvik i Narvik kommune.

Utgravingen er en del av Statnett sine utbedringer av kraftlinja på strekningen Ofoten-Balsfjord. Lokaliteten vi graver er registrert av Sametinget, og ligger inntil transformatorstasjonen i Kvanndalen.

Her er det registrert en hustuft med en tørrmur og to usikre strukturer som kunne være en rydningsrøys og en gammetuft, i tillegg skal et område med fjernede gammetufter undersøkes.

Lokaliteten har vært beplantet med granskog, noe som har gjort registeringen i området vanskelig. Det har også gitt oss en del å jobbe med under avtorvingen, som ble gjort manuelt.

De første to ukene har vært preget av veldig godt vær, og arbeidet har gått fort. To av strukturene er avkreftet som moderne eller natur, og vi holder på å undersøke hustufta.

Tørrmur og tilhørende steinpakning. Foto: Tromsø Museum

Tørrmur og tilhørende steinpakning. Foto: Tromsø Museum

Denne har en markert tørrmur hvor en del av den er rast ut.Her ble det  funnet to ljåer, en på hver side av strukturen, mot øst og vest. Trafoen ble bygget på slutten av 50-tallet og ifølge lokalbefolkningen sto det før dette et sommerfjøs og en torvsjå i dette området. Rett nedenfor ligger det et stort felt der det skal ha stått gammetufter som ble fjernet under byggingen av trafoen.

Kvanndalen ligger langs en tidligere flytteveg for svenske reindriftsamer og fra 1700-tallet og utover bosatte noen av dem seg her. Fra folketellingen i 1875 opplyses det at det de som bodde i Kvanndalen var samisktalende og med samisk bakgrunn, og det var registrert bla. 38 reinsdyr på gården.

I tillegg bestod jordbruket i området av innmarkslåtte og høsting i utmarka. Hus-strukturen kan sees i sammenheng med noe av dette, og har trolig å gjøre med den samiske bosettingen i området.

Gravelag i Kvanndalen. Foto: Tromsø Museum

Gravelag i Kvanndalen. Foto: Tromsø Museum
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.