Utgravingsprosjekt

Kvål, Melhus (E6-utbygging)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Merete Moe Henriksen

Tidsrom: mai-august, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med reguleringsplan for ny E6 gjennom Melhus på strekningen Røskaft- Skjerdingstad, skal NTNU Vitenskapsmuseet undersøke et boplassområde med antatt datering til jernalder. Området ligger i Kvål på en terrasse ned mot elva Gaula. Under registreringen foretatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune ble det påvist både dyrkningslag, stolpehull og kokegroper her. I forbindelse med metallsøk ble det også funnet en ringspenne av sølv med antatt datering til middelalder. I løpet av undersøkelsen planlegger vi å avdekke et areal på 6222 m2.