Utgravingsprosjekt

Kullmile, Gjermundsnes


Sted: Møre og Romsdal, Vestnes
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lars Snilstveit Røgenes

Tidsrom: mai, 2022


Om prosjektet

Mulig kullfremstillingsanlegg, antatt vikingtid