Utgravingsprosjekt

Krokgata


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Keth Lind

Tidsrom: 2017


Om prosjektet

Den gamle bygrunnen i Vardø omfatter bosetningsspor frå 1200-tallet og framover. I forbindelse med nybygg er det søkt om dispensasjon for graving i Krokgata 2, som ligger i det fredete området. Tromsø Museum skal overvåke gravingen, med formål å dokumentere eventuelle bevarte rester etter middelalders bosetning.