Utgravingsprosjekt

Krøgenesåsen


Sted: Arendal, Aust-Agder,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Inger Marie Berg-Hansen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med boligfelt. 

Fornminnetype: Lokaliteter; steinalder.