Utgravingsprosjekt

KrøgenesåsenOm prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med boligfelt. 

Fornminnetype: Lokaliteter; steinalder.