Utgravingsprosjekt Kringstad

Flateavdekking Kringstad, Molde

21.10.11
Av Redaksjonen

I forbindelse med prosjektet ble det i perioden 05.09 – 07.10 gjennomført Arkeologiske undersøkelser på tre felt. Undergrunnen var svært leirete og det var relativt vanskelig å se en del av strukturene, men ved rensing og godt vær kommer de tydeligere fram. Det ble avdekket rester etter i alt tre hus av treskipet type. Det ble i vestre delen av felt A funnet rester etter to dyrkingslag og en åkerrein. Det ble tatt ut kull, makro og pollen av begge lagene. Dateringer fra registreringen viser at området har vært i bruk i yngre bronsealder og førromersk jernalder.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.