Utgravingsprosjekt Kringstad

Arkelogiske undersøkelser på Kringstad

11.09.11
Av Redaksjonen

I forbindelse med boligprosjektet er vi nå i gang med flateavdekkingen. Det er i alt tre områder som det er funnet bosetningsspor fra forhistorisk tid og vi er i gang med to felt.

Så langt har det på nedre felt A dukket opp en rekke stolpehull og mulig rester etter kokegroper. Undergrunnen er svært leirete og det er relativt vanskelig å se en del av strukturene, men ved rensing og godt vær kommer de tydeligere fram. Trolig har vi rester etter to eller tre hus, men området krever en del opprensing for å være helt sikre.

På den øvre delen av prosjektet felt B og C har det dukket opp en del strukturer, men ingen klar sammenheng i disse foreløpig. Vi er nå i gang med felt C hvor det skal være registrert mulig rester etter et dyrkingslag.

På felt C fant Julian en brynestein i matjordslaget. Siden den ble funnet i omrotet masse er det vanskelig å si noe om alder. Slike brynesteiner er ellers vanlig å finne i slike områder og kan være fra nyere tid.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.