Utgravingsprosjekt Krifast

Undersøkelsene ferdig

29.07.12
Av Redaksjonen

Den 20 juli ble vi ferdig med undersøkelsene på Krifast i forbindelse med bygging av nytt kryss ved Krifastbrua i Gjemnes.

Det ble avdekket rester av en tydelig sirkulær tuft med funnmateriale som trolig kan dateres til yngre steinalder eldre bronsealder. Det ble funnet en god del brente bein hvor noen av den var av fisk. Av gjenstandsmateriale dukket det opp flere skiferspisser samt en nydelig liten meisel i grønnstein.  Det ble også avdekket et markert område med kulturlag som strekker seg i en vifteform ut fra berget. Trolig representerer også dette området rester etter en eller flere tufter. Det var likevel ikke mulig å finne spor etter stolper eller liknende. Rett utenfor kulturlagsområdet ble det funnet flere ildsteder og kokegroper.

Rett øst for aktivitetsområdet ble det funnet et dyrkingslag som stakk seg ca 30 meter i NØ retning. Dyrkingslaget var opp mot 60 cm tykt på det meste og det var ikke mulig å skille ut flere faser. Vi tok likevel ut både makrofossil og pollenprøver i ulike sjikt i laget. Hvorvidt dyrkingslaget er samtidig med bosetningsaktiviteten er foreløpig vanskelig å si med sikkerhet, men er ikke usannsynlig.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.