Utgravingsprosjekt

Krifast


Sted: Gjemnes, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anne Haug

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

Reguleringsplan i forbindelse med nytt kryss Krifast, Bergsøya, Møre og Romsdal

Bosetningsspor fra yngre steinalder og bronsealder