Utgravingsprosjekt Klæbu kirke

Klæbu kirke, Klæbu, Sør – Trøndelag

07.09.12
Av Redaksjonen

Da går vi mot slutten og undersøkelsen avsluttes i dag 14 sept.  Siste dag går med til å dokumentere en jordprofil med flere dyrkingslag. Her har det vært dyrket i flere perioder og  det blir derfor spennende med både vegetasjonsanalyser og 14 C.

I forbindelse med utvidelse av kirkegården i Klæbu gjennomføres det i perioden 3.09 – 14.09 en arkeologisk undersøkelse med flateavdekking. Etter første uke er store deler av feltet ferdig avdekket og dokumentasjonsarbeidet kan ta til.  Området har tykke lag med matjord hvor det er registrert eldre dyrkingslag i to lag under dette. Under store deler av dyrkingslagene er det funnet ardspor, samt et par kokegroper og noen mulige stolpehull. På grunn av tidspress vil dyrkingslagene kun dokumenteres gjennom profiler hvor det tas ut prøver til vegetasjonsanalyser.

Kirkegårdsutvidelsen befinner seg i et område hvor det er kjent en del gravminner, men ingen slike har dukket opp i forbindelse med undersøkelsen så langt.

Dokumentasjon-av-jordprofil-med-eldre-dyrkingslag.

Tykke-lag-med-matjord-og-eldre-dyrkingslag


Kommentarer


Frode
06.02.2013

Kjempespennende! I følge et gammlet kart jeg har liggende skal det være en gammel ferdselsvei noen hundre meter øst for denne siten som kom opp fra Brøttem. Sikker en vintervei som gikk over isen. Noen spor av denne?

Dag-Øyvind, feltleder
11.02.2013

Hei! Vi undersøkte bare et begrenset område og kunne ikke der se noen spor av en slik gammel ferdselsvei. Men hvis den gamle ferdselsveien møtte dagens vei langs toppen av ryggen, som var østre avgrensning av feltet vårt, kan det jo hende at det fremdeles er spor av den gamle veien på østsiden av dagens vei?Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.