Utgravingsprosjekt

Kjønstadmarka, Levanger


Sted: Levanger, Trøndelag
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Geir Grønnesby

Tidsrom: juni, 2019


Om prosjektet

Flateavdekking av bosetningsspor fra jernalder