Utgravingsprosjekt

Kirkegata i Tromsø


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Keth Lind

Tidsrom: 3. - 29. mai, 2017


Om prosjektet

Det skal graves grøfter for fjernvarmeanlegg innenfor det fredete området av Tromsø gamle Kirkested, som ble etablert i middelalderen. Tromsø Museum har fått i oppdrag å overvåke gravingen. Det er tidligere funnet mange graver og beinmateriale i forbindelse med graving av grøfter og annen virksomhet i dette området.