Utgravingsprosjekt

Kallarberget


Sted: Risør, Aust-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Hege Damlien

Tidsrom: Oktober - November, 2019


Om prosjektet

Steinalderlokalitet