Utgravingsprosjekt

Kalkovn ved Værnes Kirke


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Ingrid Ystgaard & Silje Sandø Rullestad

Tidsrom: 2015


Om prosjektet

Kalkovnen ved Værnes kirke ble påvist i 1989 og undersøkt arkeologisk i 1989 og 1990 i regi av Vitenskapsmuseet. 

I 2013-2014 ble ruinen renset fram i regi av Riksantikvarens ruinprosjekt og Stjørdal museum. 

Kalkovnen skal sikres gjennom et to-trinns tiltak der ruinen i første omgang beskyttes mot videre nedbryting gjennom tildekking, og videre ved hjelp av et vernebygg som kan bevare ruinen permanent og samtidig gjøre den tilgjengelig for innsyn.

Kalkovnen faller inn under arkeologiske spor etter bosetning fra middelalderen på landsbygda, og den kan knyttes til bygging og vedlikehold av kirken. Den ligger imidlertid ikke innenfor Værnes kirkested, som er definert under Riksantikvarens ansvarsområde. Dermed var det NTNU Vitenskapsmuseet som skulle stå for sikringsundersøkelsen.