Utgravingsprosjekt

Juklevatn


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Leif Inge Åstveit.

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Juklevatn.

Steinalderlokaliteter.