Utgravingsprosjekt

Jetmundgarden, Stadsnes


Sted: Møre og Romsdal, Sula
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Trond Linge

Tidsrom: april, 2021


Om prosjektet

Undersøking av antatt busetnadspor med littiske funn frå sein steinbrukande tid / førromersk jarnalder