Utgravingsprosjekt

Intercity dobbeltspor Dilling


Sted: Rygge, Østfold
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Lars Erik Gjerpe

Tidsrom: april - september, 2018


Om prosjektet

Bosetningsspor jernalder