Utgravingsprosjekt

Hval


Sted: Sørum, Akershus
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: august - september, 2019


Om prosjektet

Aktivitetsområde jernalder