Utgravingsprosjekt

Hustad søndre (Holdebakken – Tuv)


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Kjetil Loftsgarden

Tidsrom: September, 2018


Om prosjektet

Fangstgrop fra jernalder/middelalder