Utgravingsprosjekt

Husebyjordet


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Grethe B. Bukkemoen

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

I forbindelse med anleggsvei

Bosetningsspor; jernalder