Utgravingsprosjekt

Hove/Sørbø


Sted: Sandnes, Rogaland
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2011 - 2012


Om prosjektet

Arkeologisk Museum, UiS, har hatt et utgravingsprosjekt over to feltsesonger i 2011 og 2012 på Hove/Sørbø i Sandnes kommune. Etterarbeidet holder på fram til 2015.
Området med kulturminner er frigitt til boligbygging, men før byggestart gjøres arkeologiske utgravinger.

Institusjon: Arkeologisk Museum, UiS