Utgravingsprosjekt

Hovedøya


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Christian Løchsen Rødsrud

Tidsrom: August, 2019


Om prosjektet

Bosetningsspor middelalder