Utgravingsprosjekt

Hortemo, Songdalen


Sted: Sogndalen, Vest-Agder
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Jostein Bergstøl

Tidsrom: 8 uker, høsten 2017, 2017


Om prosjektet

I forbindelse med utbygging av fotballbane på Hortemo skal vi undersøke et gravfelt fra jernalder