Utgravingsprosjekt

Honnhammer


Sted: Tingvoll, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Eva Lindgaard

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Dokumentasjon av bergkunst i 3D.
Foto: Åge Hojem
GIS/3D: Raymond Sauvage

 

September 2014 gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet digital dokumentasjon av to bergkunst felt på den kjente bergkunstlokaliteten Honnhammer, i Tingvoll på Nordmøre. Ved å bruke digital fotogrammetri ble det rekonstruert nøyaktige og meget detaljerte overflatemodeller av lokalitetene. I tillegg ble det benyttet metoder for fargemanipulering som kunne fremheve pigmenter og synliggjøre svake/usynlige deler av malerier. De to metodene ble kombinert i ferdige modeller og ortofoto.