Utgravingsprosjekt

Homme


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder/saksbehandler Hage Damlien

Tidsrom: 2016


Om prosjektet

Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med gang- og sykkelvei.

Fornminnetype: Bosetningsspor, hus; jernalder