Utgravingsprosjekt

Holm


Sted: Rauma, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Raymond Sauvage

Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av jernvinneanlegg fra vikingtid/middelalder.

En antatt jernvinneovn, skadet av et rotvelt, ble oppdaget på Holm i Rauma kommune i 2011. Møre og Romsdal Fylkeskommune ble varslet og befarte stedet. De tok en kullprøve fra massene i rotveltet, og denne ble datert til sen vikingtid og tidlig middelalder. Fylkeskommunen varslet NTNU Vitenskapsmuseet, da det ble ansett som nødvendig å sikre anleggets kildeverdi før anlegget ble ytterligere ødelagt.

To arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet gravde ut massene i rotveltet i 2014, samt avdekket et område rundt for å undersøke anleggets kontekst.