Utgravingsprosjekt Holen

Bosetning med utsikt på Holen

06.06.13
Av Redaksjonen
Gravemaskinen er på plass, og vi er klare til å begynne å fjerne matjordlaget.

 I forbindelse med reguleringsplan for Holen, 136/25, skal Kulturhistorisk museum foreta en arkeologisk utgravning i perioden 3.-28. juni 2013.

Registreringene som ble gjort av Akershus fylkeskommune i 2006 avdekket mange stolpehull, samt kokegroper og andre nedgravninger, på en liten høyde rett nordvest for Jessheim sentrum. Ansamlingen av stolpehull kan tyde på at det har ligget hus på stedet. Kokegropene er vanlige kulturminner, groper med tykke kullag og brente stein som har vært brukt til matlaging.

Stolpebygde hus og kokegroper var svært vanlige i jernalder (ca. 500 f.Kr.-1000 e.Kr.), men det er godt mulig at funnene på Holen er både eldre og yngre enn dette. En del av arbeidet til arkeologene vil nettopp være å ta ut trekull til C14-dateringer, slik at vi får vite når folk bodde på stedet.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.