Utgravingsprosjekt

Holen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetningsspor fra jernalder.