Utgravingsprosjekt Høkneslia

Tele og bosetningsspor på Høkneslia, Namsos

28.04.13
Av Redaksjonen

Første dag i felt. Avdekkingen begynte på østsiden av feltet. Foto: Tanja Larsen/NTNU Vitenskapsmuseet

Første dag i felt. Avdekkingen begynte på østsiden av feltet. Foto: Tanja Larsen/NTNU Vitenskapsmuseet

Da er første uke av utgravningen på Høkneslia overstått. Vi begynte å avdekke med gravemaskin på tirsdag 23.04., og fikk en overraskelse; bakken var fremdeles helt frossen! På grunn av den strenge kulda før snøen falt i vinter er det uvanlig tykk tele over store deler av Trøndelag, noe som har medført en del problemer for avdekkingen denne uka. Heldigvis fikk tiltakshaver skaffet varmekabler og matter, slik at avdekkingen kom ordentlig i gang mot slutten av uka.
Varmekabler og matter er lagt ut for å hjelpe mot telen. Foto: Engtrø/NTNU Vitenskapsmuseet

Varmekabler og matter er lagt ut for å hjelpe mot telen. Foto: Engtrø/NTNU Vitenskapsmuseet

  Hittil har det dukket opp rester av eldre dyrkningslag og noen spor i undergrunnen. Noen av sporene ser ut til å være rester av staurhull, stolpehull og kokegroper, og vi har så vidt begynt å undersøke disse. I tillegg ser det ut til å være enkelte spor etter bruk av ard, altså forgjengeren til plogen. I løpet av neste uke vil vi etter planen ha avdekket resten av feltet, og ha større oversikt over hva som har foregått på stedet. Nå får vi bare håpe vi kommer tilbake til opptint felt!
Undersøkelsen av en kokegrop må ta en pause, resten av gropa er fremdeles frosset! Foto: Tanja Larsen/NTNU Vitenskapsmuseet

Undersøkelsen av en kokegrop må ta en pause, resten av gropa er fremdeles frosset! Foto: Tanja Larsen/NTNU Vitenskapsmuseet


Kommentarer


Lise Mariann Alsli‎
29.04.2013

Så spennende. Lykke til videre. Håper tela går og funnene kommer. 🙂

Bo S. Olsson
29.04.2013

Spennende.

Dyrkamarka omkring det gamle gårdstunet innerst på Høygneset (Høknes)hører til Namdalens eldste mulige dyrkamarker. I følge Schønning lå her tidligere større gravhauger. De tre siste ligger fortsatt igjen, like ved byggefeltet, på den sagnomsuste Kronhaugen, ytterst på det gamle høgneset.

Bo S. Olsson
29.04.2013

Håper dere kan gjøre en skikkelig geo-scanning (Lindar?) av hele området. DET fortjener det virkelig, før det er for seint… 🙂

Dag-Øyvind Engtrø
30.04.2013

Artig med litt bakgrunnsinfo om området! Nederst på siden er en link til en sammenfatning om fortidsminner i nærheten. Siden den ble skrevet har vi lært at gravfeltet på Vollabakkan har vært lengre unna feltet enn først antatt, og at Vitenskapsmuseet gravde ut en gravhaug ved den delvis bevarte gravhaugen ca 100 øst for Kronhaugen i 1950. Kanskje du vet mer om lokalhistorien, Bo? Stikk gjerne innom feltet en dag!

Det hadde vært spennende å fått undersøkt med georadar på Høkneslia (Lidar er flybåren laserscanning av overflaten), men dette er en kostbar og tidkrevende metode som desverre ikke er prioritert i denne undersøkelsen.

Bo S. Olsson
04.05.2013

Vet litt om lokalhistorien – men også på dette området er fortsatt mye «upløyd» mark. Stikker innom dere såsnart været tillater en kopp kaffe i det fri… 🙂

Bo S. Olsson
04.05.2013

PS. O.M. Ryghs forklaring på gårdsnavnet er dog en smule søkt, for å si det mildt. Reverserer man landhøyningen til jernalder-nivå blir sogar den «høykende elva» (Mølleevlva) borte (sic!) – og neset ovenfor ‘Breivika’ og ‘Finnhaugene’ et høyst naturlig toponym – altså «det høge neset»… 😉Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.