Utgravingsprosjekt Høkneslia

Fortidsminner funnet rundt utgravningsområdet på Høkneslia i Namsos

17.04.13
Av Redaksjonen

Fra 22. april til 10. mai skal arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet grave ut to felt på Høkneslia i utkanten av Namsos. Før oppstart er det alltid interessant å finne ut hva som er funnet i området fra før!

Utgravningen skal foregå rett på nedsiden av Høyknes gård. Gården er kjent fra skriftlige kilder siden 1500-tallet, men er helt sikkert mye eldre. Førsteleddet i navnet stammer antagelig fra norrønt høik, som betyr ”tangen på et ljåblad” eller "krumning". Muligens er gården oppkalt etter en nærliggende bekk eller elv, som kan ha hatt navnet Høykja, altså ”Den krumme”. Høyknes er antagelig altså ”gården plassert på neset ved den krumme bekken”.

Det er kjent en rekke fortidsminner på gården fra før, og markeringene på kartet er beskrevet nedenfor.

Kartet viser de kjente fortidsminnene på Høyknes. Kartgrunnlag fra Askeladden. Figur: Engtrø/NTNU Vitenskapsmuseet

Kartet viser de kjente fortidsminnene på Høyknes. Kartgrunnlag fra Askeladden. Figur: Engtrø/NTNU Vitenskapsmuseet

Kartet viser de kjente fortidsminnene på Høyknes. Kartgrunnlag fra Askeladden. Figur: Engtrø/NTNU Vitenskapsmuseet[/caption]

På Vallabakken (1) har det en gang vært et gravfelt som nå er borte. Gerhard Schøning, som reiste i området på 1770-tallet, skrev at det en gang skal ha vært et stort gravfelt. Feltet lå ca 200 m vest-nordvest for låven på Høyknes, og er plassert på kartet ut i fra denne opplysningen. I en av haugene, kalt ”Stortua”, ble det for lenge siden funnet gravgods som ble levert inn til Vitenskapsmuseet. Det var en spydspiss (bildet), en mengde klinksømmer (antageligvis båtnagler), et fragment av et blad fra øks eller sverd, et flintstykke, brente bein og trekull.  Ved haugen lå også en veltet bautastein som antageligvis har stått på toppen av haugen tidligere. Den ble gjenreist der den lå i 1972. Funnene tyder på at det her har vært gravlagt en mann i en båt i yngre jernalder (ca 600 – 1050 e. Kr.).

Spydspiss som ble funnet i en gravhaug ved Høyknes. Foto: O.B. Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

Spydspiss som ble funnet i en gravhaug ved Høyknes. Foto: O.B. Pedersen/NTNU Vitenskapsmuseet

På Kronhaugen, i hagen til en sommervilla reist i 1922, ligger det fremdeles to runde gravhauger (2 og 3). Og på ”Hylla” ligger en delvis rasert gravhaug (4), som skal være siste rest av et gravfelt på minst fire gravhauger. Trolig er det tyske bunkersanlegg og skyttergraver fra andre verdenskrig som er skyld i skadene på gravfeltet.

Nord-Trøndelag Fylkeskommune registrerte under forundersøkelsene på stedet flere lokaliteter, som også er markert på kartet. På det ene feltet (a) ble det påvist bosetnings- eller andre aktivitetsspor i form av fire kokegroper, ni stolpehull, en mulig veggrøft, og en nedgravning av ukjent funksjon fylt med stein. I de andre feltene (b, c og d) ble det påvist eldre dyrkningslag.

Vitenskapsmuseet har prioritert at felt a og en liten del av felt b skal graves ut. Det er tydelig at det har vært mye aktivitet i området i forhistorisk tid, og det blir spennende å se hva som dukker opp under utgravningen!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.