Utgravingsprosjekt

Høkneslia


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Raymond Sauvage


Om prosjektet

Arkeologisk undersøkelse av bosetningsområde.