Utgravingsprosjekt Hestvikholmane

Spennende dager

29.05.12
Av Redaksjonen

Da er pinsehelga over og  vi går inn i de siste 3 uker av prosjektet 🙂 Vi er nå 30 personer i sving fordelt på 6 lokaliteter.

På den tidligmesolittiske lokaliteten, lok 2 er det utrolig spennende for tiden. Vi er nå i gang med å grave deler av det funnførende området som for det meste består av et område med mindre håndstore stein og grus på fin sand. Lokaliteten er svært godt avgrenset noe som kan tyde på at det kan ha vært en teltring eller liknende som har såttt på stedet. Fun materialet består for det meste av flintavslag av svært god kvalitet. Det er tydelig i funnmaterialet at de har laget redskaper av en 3 – 4 flintknoller. Sentralt i dette området har det dukket opp svært mye flint og i en kvadrant ( 50 x 50 cm ) ble det i dag funnet ca 500 flintavslag. I blant disse funnene dukket det opp en nydelig enegget tangespiss ( Fosnapil) ca 2 – 2,5 cm lang. Jeg har sjelden sett en mer lykkelig finner enn Skule! Det har foreløpig ikke dukket opp noen rester etter ildsted, men det er funnet noen skjørbrent stein og endel brent flint i et mindre område som kanskje kan vise seg å være et ildsted.

På  lok 10 er Astrid sitt team ferdig med å tegne og skal i gang med å grave lag 3. Det er avdekket en langsgående steinrekke som vi har spekulert på om kunne være rester etter en tuft, men det ser nå ut til at dette beltet med mindre stein strekker seg langs store deler av lokaliteten orientert Ø – V og kan derfor dreie seg om en eldre strandsone. Beltet med stein er likevel så regelmessig at det ikke er umulig at de som har holdt til her kan ha ryddet området slik at det var lett å feks fortøye båt.  I dag ble det snittet et ildsted som ligger for seg selv litt ned på strandflaten mot S.  Dette var fint steinsatt med en god del kullbiter. Det ble gjort funn av et par mindre flintbiter i laget, men ikke noe som lar seg datere nærmere. Det er ellers gjort funn av endel flint i det omkringliggende laget.

På lok 14 er vi i ferd med å avgrense kulturlaget og Marte skal i gang med å tegne i løpet av morgendagen. Utover funn av kulturlag  med mye flint og hasselnøttskall  har det nesten gått inflasjon i funn av små grønnsteinsmeisler de siste dagene og bare i løpet av dagen i dag ble det funnet to stykker.

På lok 11 er Ingvild sitt team i full gang med å grave lag 2 , 5 – 10 cm. Kulturlaget og flinten ser ut til å avta i flere av rutene i dette laget og vi håper defor at det skal blir mindre områder å grave i neste lag.

På lok 8 har Heidrun sitt team funnet rester av et kulturlag som de nå følger mot N og Ø. Funnene ser ut til å konsentrere seg til dette laget. Vi har også oppdaget et område med mindre håndstore stein som kan se svært lagt opp ut og en mulig tolkning er at dette kan være rester etter et gulv. På grunn  av en del grøfter som går N-S så er deler av lokaliteten noe forstyrret, men her vil det åpnes ytterligere et par kvadratmeterruter. I morgen skal vi også i gang med å grave noen ruter på lok 9 som er den østligste av lokalitetene. På tross av endel fine overflatefunn ser denne lokaliteten desverre ut til å være noe forstyrret, men det skal graves noen ruter for å avklare nærmere.

Ragnar er i full gang med skoleformidlingen og vi vil nå ha besøk på feltet hver dag de neste to ukene. Interessen er stor og vi har ca 500 påmeldte til omvisning.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.