Utgravingsprosjekt Hestvikholmane

Siste innspurt på Hestvikholmane

13.06.12
Av Redaksjonen

Da er vi godt inn i siste arbeidsuke og turbogiret har satt inn hos de fleste. Mye skal gjøres ferdig i løpet av morgendagen og fredag går med til pakking og hjemreise. Litt vemodig, men samtidig også litt godt. Arbeidsvilkårene våre har vært vanskelig de siste ukene, men en tiltakshaver som puster oss i nakken og er utålmodige etter å sprenge vekk landskapet. Dumpere og gravemaskiner skjører i skytteltrafikk og det gjøres klar til sprengning av fjellpartier. Vi har vært svært plaget av fint støv og sand og støvmaske og ørepropper har vært nødvendig på enkelte av lokalitetene. Det er også slik at lokalitetene har støvet helt ned og dette har vanskeliggjort opprensing og billdeddokumentasjon.

På lok 2 er vi nå ferdig med å grave store deler av det funnførende laget og funnene avtar betraktelig etter graving av de første 10 cm.  Lokaliteten er konsentrert til ca 15 kvadratmeter med en høy konstenrasjon med funn i enkelte kvadranter. En kvadrant hadde over 500 funn.

Det har ikke lykkes oss å finne noen spor etter teltkonstruksjon el, men funnene er så konsentrert til enkelte ruter at de utvilsomt må ha hatt en form for avgrensing rundt dette området uten at det har etterlatt seg noen spor. Mye tyder på at dette er en lokalitet med et kortere opphold hvor de har slått leir, sikkert tent et bål og laget noen redskaper.  Vi finner spor etter noen få flintkjerner som de har tilvirket sine redskaper av og det skal bli spennende når materialet skal katalogiseres.

På lok 10 dukket det endelig opp en liten meisel i bergart trolig diabas av likende typer som på lok 11 og 14. Her har det også dukket opp en markant steinpakning som trolig kan være rester etter et steingulv til en tuftelikende konstruksjon.

På lok 11  er vi nå i bunnen av kulturlaget på de to åpnede feltene. Kulturlaget er opp mot 20 cm på det meste. Under kulturlaget har det dukket opp flere mørke nedgravninger som trolig er rester etter nedgravde stolper, men det er vanskelig å få noe system i dette siden mye av området er ødelagt av grøfter. Men vi snitter og tar ut dateringsprøver der det er mulig.

På lok 14 har mye samme situasjon som på lok 11, hvor vi nesten har kommet til bunns i kulturlaget på de to åpnede feltene. Kulturlager er på det meste opp i mot 25 cm tykt. Også her har det dukket opp flere nedgravninger under kulturlaget som kan være rester etter nedgravde stolper.  Flere av dem ser ut til å følge avgrensninger til kulturlaget.Det er også funnet et eller muligens to ildsteder på lok 14.   Det har ikke vært mulig for oss hverken på lok 11 eller 14 å avdekker tolkebare huskonstruksjoner, men tykkelsen på kulturlaget forteller oss at det helt sikkert må ha vært til stede uten av vi klarer å gjenfinne dem.

Lok 1, 8 og 9 er alle stort sett ferdig undersøkt og det gjenstår bare noe småtteri i forhold til innmålinger i morgen.

Etter arbeidstid i dag dro vi alle inn  til Bruhagen og inntok et hyggelig måltid på Averøy Restaurant og Pizzeria 🙂
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.