Utgravingsprosjekt Hestvikholmane

To konsentrasjoner av funn

14.05.12
Av Redaksjonen

Vi er nå ferdig med flateavdekking på lok 9, 10, 11, 1  og 2. Denne uken starter vi med å undersøke den siste av lokalitetene våre; lok 8. Mer om denne vil følge i dagene som kommer.

Vi har valgt å dele lok 11 i to  siden avdekkingen viser to atskilte områder med konsentrasjoner av funn. Ingvild er feltleder på lok 11, vest  og Marte har tatt over den østre delen som har fått navnet lok 14.

Lok 11

Ingvild har startet med rutegraving på lok 11 og vi er spent på hva som kan dukke opp av strukturer når vi kommer litt ned i lagene. Vi har valgt å grave et mekanisk 5 cm lag i utvalgte områder på lok 11 for på den måten å få en oversikt over området, og hvor innsatsen etterhvert skal settes inn. Kulturlaget trer nå enda tydeligere fram og det er antydninger til ansamlinger med stein og kull som kan være spor etter ildsteder.

Lok 14.

Marte holder på med oppresning på lok 14 og det er tydelige kulturlagsrester også her. I dag dukket det opp flere borspisser. Før helga ble det funnet en slipeplate med tydelige furer, kanskje brukt til sliping av skifermateriale. Det har også dukket opp en pimpstein med slipefurer.

Lok 10

Astrid er ferdig med flateavdekkingen og i full gang med rutegraving. Som på lok 11 har vi valgt å åpne flere mindre felt slik at vi skal få best mulig oversikt over boplassflaten. Vi graver også her et mekanisk 5 cm lag.  Det er tett med overflatefunn over hele området, men det er mye som tyder på at østre delen av feltet er noe mer omrotet enn resten av flaten. Her vil det trolig skje mye i dagene framover så følg med på bloggen!

Lok 1.

Annette er snart ferdig med avdekkingen på sine to små TM lokaliteter.  Lok 1 er ikke ulike lok 2 i utstrekning  og er godt avgrenset av berg på tre sider. Det er fjernet tykke lag med torv i dette området og et helt nytt landskap trer fram under tykke lag med torv.  I tillegg var det lagt opp en jordvoll over deler av lokaliteten i forbindelse med bygging av ny vei ned til industriområdet i 1995. Store deler av denne er nå fjernet og lokaliteten er  godt avgrenset. Det har dukket opp en god del flintavslag, men også en stor flintkjerne med en plattform samt en mulig stikkel og noen flekkefragment. Funnmaterialet peker mot en  datering til TM.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.