Utgravingsprosjekt Hestvikholmane

Midtveis i prosjektet!

21.05.12
Av Redaksjonen

I dag har det vært en nydelig dag med herlig vårvær! Vi er halvveis i prosjektet og nå gjelder det å prioritere rett de siste ukene.

Heidrun ble ferdig med flateavdekkingen på lok 8 i forrige uke og er nå i gang med opprensingen. Som flere av dere husker så ligger denne lokaliteten noe lavere enn de andre på ca 14 – 15 moh og kan i følge strandlinjekurven for området ha en lang bruksperiode. I dag fikk vi beviset på at lokaliteten mest sannsynlig har vært i bruk i mellomneolittisk / seinneolittisk tid. Heirdun fant en hjerteformet flateretusjert pilspiss  i flint ca 3 cm lang. Den ble funnet i toppen av det grusholdige laget under matjordslaget.  Foreløpig er det ikke tegn til kulturlag eller andre strukturer, men det dukker opp endel stein i deler av området hvor pilspissen er funnet, men vanskelig å si om dette har noen betydning enda.

Like før 2 pausen fant Ingvild en delvis slipt trinnøks, trolig i diabas i kulturlaget på lok 11. Dette er den andre trinnøksa som er funnet på lok 11. Øksa ble funnet i et område som kan se ut til representere ytterkanten av kulturlaget. Vi håper at vi i løpet av uken har avgrenset det meste av lokaliteten med kulturlag og kan konsentrere oss om å grave videre i lagene.

Av andre funn  på lok 11 fant Synne i forrige uke funnet en amboltstein. Slike amboltsteiner har fungert som underlag for flintknakking spesielt ved bruk av bipolar teknikk. Det er allerede funnet en god del bipolare kjerner på lokaliteten. Steinen har to tydelige groper på begge flatsider av steinen.

Denne uken starter vi også opp med formidlingsprosjektet rettet mot skolen. Ragnar Vennatrø har hovedansvar for skoleformidlingen og så langt  har nærmere 200 skoleelever meldt sin interesse til å være med. Dette gir elevene en unik mulighet til å lære mer om det landskapet de ferdes i til daglig , livet i steinalderen og hvordan arkeologene arbeider. Vi gleder oss til å ta fatt!
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.