Utgravingsprosjekt Hestvikholmane

Færre funn på ny lokalitet

08.05.12
Av Redaksjonen

Da er Marte i gang med avdekkingen på lok 9. Etter to uker har vi blitt bortskjemte med masse funn på lok 10 og 11 og nesten blitt vant med den store funnmengden. Lok 9 er den østligste av lokalitetene i området og ligger mellom 14 og 16 moh. Lokaliteten er noe omrotet av dyrking og endel skog som har stått i området.

Funnmaterialet så langt ser ikke ut til å være så omfattende,  men  det har dukket opp et par borspisser, smalflekker, et par bipolare kjerner og et fragment av en kniv i skifer med plateform. Det meste av materialet peker også her mot en seinmesolittisk – tidlig neolittisk datering. Funn av en prikkhogget skaftfurekølle av bergart som ble gjort under registreringen antyder en neolittisk bruksfase. Funnmaterialet er  ikke så omfattende som på lok 10 og 11 og representrer trolig en annen type lokalitet. Så langt er det ikke gjort funn av kulturlag eller liknende, men noen spredt kullforekomster i det avdekkede området.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.