Utgravingsprosjekt Hestvikholmane

Dirty Harriet

15.05.12
Av Redaksjonen

I dag har det vært en flott dag med mye sol og  mye vind! Heidrun kom i gang med avdekkingen på lok 8, som ligger øst i utgravningsfeltet. Lokaliteten ligger mellom 14 og 15 moh og kan på lik linje med de andre lokalitetene i området ha en lang bruksfase, hvor sjøen har stått stille i en lang periode.

En sannsynlig datering er seinmesolittikum og tidligneolittikum. En god del av det materialet som har dukket opp i dag har vært patinert eller lett vannrullet. Foruten endel flintavslag ble det funnet noen mindre flekkefragment og proximalenden på en relativt stor flekke. Det er så langt ikke gjort funne av strukturer eller kulturlag her. Avdekkingen går raskt og matjorda er mellom 25 – 30 cm tykt. Lokaliteten ser ut til å ha en utstrekning på ca 300 m2. Vi er foreløpig usikre på hvorfor en god del av  flinten er patinert og lettere vannrullet. Dette kan være resultat av en transgresjon, men kan også bety at lokaliteten har ligget like datidens strandsone. Dette skal vi finne mer ut av i de kommende uker.

Ellers var vi så heldige å få besøk av en hund på feltet i dag. Den hadde det som «plommen i egget » i flere timer og fotfulgte prosjektleder. Hvem som eier den vites ikke, men den er av rasen Flatcoated Retriever og fikk etter kort tid kallenavnet «Dirty Harriet».
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.