Utgravingsprosjekt

Hestvikholmane


Sted: Averøy, Møre og Romsdal
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Anne Haug

Tidsrom: 2012


Om prosjektet

Utgravning av 6 steinalderlokaliteter.