Utgravingsprosjekt

Hemsedalsfjellet


Sted: Lærdal, Sogn og Fjordane,
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Leif Inge Åstveit

Tidsrom: 2013


Om prosjektet

Steinalderslokaliteter