Utgravingsprosjekt Heiane Vest Djupedalen

Maskinkraft mot erosjonsmasser i Djupedalen

04.10.13
Av Redaksjonen
Maskinen renset opp lokalitetsflaten på en imponerende måte.

Ved undersøkelsene i 93-94 ble det fastslått at den østlige delen av lokalitet 111 var dekket av masser fra bergknausene rundt. Disse består av fyllitt, en bergart som eroderer svært lett. Det knyttet seg  derfor stor spenning til om det kunne ligge mer under disse metertykke erosjonsmassene. Etter at det gamle feltet var renset frem ble det derfor en prioritert oppgave å få denne jokeren opp av kortstokken.

En gravemaskin med lang rekkevidde ble rekvirert, og fra fjellknausen øst for boplassflaten klarte føreren med imponerende presisjon å fjerne all masse og rense boplassflaten uten at det falt stein ned i feltet.

Det var med stor iver vi startet å finrense området som hadde vært dekket av flere tonn fyllitt, og det tok da heller ikke lang tid før de første funnene kom til syne. Dette viser at det var riktig å gå hardt til verks med maskin i dette tilfellet.

Den maskinelle avdekkingen har i en viss grad endret forståelsen av lokaliteten, og i enkelte områder er boplassarealet blitt nesten doblet. Selv om de største funnkonsentrasjonene fremdeles ser ut til å befinne seg omtrent midt i feltet, har vi gjort en rekke funn også helt inne ved bergveggen. Det er vanskelig å si hvor lenge dette materialet har vært dekket av rasmasse, men utrasingen av fyllittberget har sannsynligvis pågått kontinuerlig siden siste istid.

Funnene vi har gjort så langt ser ut til å bekrefte de tolkninger som er gjort ved tidligere undersøkelser, og materialet er utvetydig tidligmesolittisk. Blant annet har vi funnet større flekker slått med direkte, bløt teknikk, en mikrostikkel og en liten skiveøks/meisel. Alle funnene så langt er av flint. Under den kommende katalogiseringen vil det sannsynligvis dukke opp flere diagnostiske gjenstander.

Leif Inge Åstveit

Nikolai Rypdal Tallaksen
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.