Utgravingsprosjekt Heiane Vest Djupedalen

Avslutning i Djupedalen

08.11.13
Av Redaksjonen
Feltleder Nikolai serverer mer eller mindre kokt lammelår. Feltassistent Fredrik ser med rette noe betenkt ut Foto: Magnus Håland

Vi avsluttet utgravingen i Djupedalen med en ”åpen dag” for publikum. Værgudene som under hele utgravingen hadde vist oss medlidenhet hadde bestemt seg for å sette vrangsiden til denne dagen. Vi fikk dermed det dårligste været vi hadde hatt på vårt fire uker lange feltarbeid. Regnet fosset ned hele dagen og feltet ble oversvømmet, de besøkende stuet seg sammen under provisoriske gapahuker.

Til tross for et dårlig utgangspunkt kom det ca 40 personer innom, disse kunne se Morten Kutschera lage TM artefakter og fikk smake lam fra kokegrop. Med tanke på liten annonsering og dårlig vær er vi fornøyd med oppmøtet.

Vi er nå i gang med etterarbeidet, og det ser foreløpig ut til at vi får laget en fullstendig katalog fra lokaliteten som også har med funnene fra utgravingen på 90-tallet. I tillegg får vi sendt fire prøver til datering. Som fagpersoner føler vi oss privilegert over å kunne delta på denne type utgraving. Det er liten tvil om at Djupedalen kommer til å bli en viktig referanselokalitet f.eks. når overgangen mellom preboreal og boreal tid skal diskuteres.

Som Bård Økland skrev i en tidligere kommentar om Djupedalen har det vært interesse for lokaliteten blant lokalbefolkningen. Det har også vært en viss debatt i kjølvannet av våre undersøkelser blant annet med ønske om å sikre videre vern av boplassen. Vi synes det er prisverdig at det blir engasjement rundt slike saker, og er selvsagt bekymret over andelen kulturminner som forsvinner hvert år. Når det gjelder Djupedalen er det imidlertid liten tvil om at området rundt har blitt så mye nedbygget at lokaliteten var blitt ”kontekstløs”, og en kan vanskelig se for seg et varig forsvarlig vern inne i et industriområde. Skal denne type lokaliteter vernes må en komme mye tidligere på banen, sikre større areal slik at lokaliteten kan oppleves mest mulig i sin opprinnelige sammenheng. Sist men ikke minst må en ha en plan for hvordan slik sikring skal følges opp i praksis.

Det skal i ettertid settes opp informasjonstavler på utgravingsstedet, og det skal lages en animasjonsfilm som viser landskapet slik det var for ca 9500 år siden. Dette vil i sin helhet bli dekket av tiltakshaver.

Leif Inge Åstveit

Nikolai Rypdal Tallaksen
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.