Utgravingsprosjekt

Heiane Vest Djupedalen


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Prosjektleder Leif Inge Åstveit

Tidsrom: 2013 - 2020


Om prosjektet

Steinalderlokalitet fra tidligmesolitikum