Utgravingsprosjekt

Havikbotn


Sted: Flora, Sogn og Fjordane
Ansvarlig institusjon:
Kontaktperson: Morten Ramstad

Tidsrom: September-oktober, 2019


Om prosjektet

Undersøkelse av steinalderlokaliteter og dyrkningslag fra bronsealder.