Utgravingsprosjekt Hausåker-Kvåle

Smie og kokegroper i Valdres

06.06.14
Av Redaksjonen
Stor kokegrop med tykk kullrand i bunnen og store skjørbrente steiner.

Nå har vi holdt på i halvannen uke i de arkeologiske utgravningene på Hausåker i Vestre Slidre. Skjult under matjorden har vi funnet 14 kokegroper og en liten smie. Vi har også rester av ardspor, rydningsrøyser og dyrkingslag fra forhistorien.

Så langt har vi gravd ut åtte kokegroper. Selv om de ikke er så dype, er de godt bevart, med tykke kullag i bunnen og store mengder skjørbrente steiner. Vi tar ut kullprøver til datering fra kokegropene, så gjenstår det å se om dette var et sted folk brukte i lang tid, eller om kokegropene vi finner har blitt benyttet i løpet av en ganske kort periode.

I dagene fremover skal vi undersøke flere av anleggene, og vi er særlig spente på smien, både hvordan den er bygd opp og hva C14-analyser kan si oss om alderen. Slagget vi finner kan si noe om hva som ble smidd og kanskje også om hvor jernet har kommet fra.

Smieområdet. Til venstre en steinfylt grop, i midten den tilnærmet kvadratiske smien, med essen i øvre venstre hjørne. Ytterst til høyre en kokegrop.

Smieområdet. Til venstre en steinfylt grop, i midten den tilnærmet kvadratiske smien, med essen i øvre venstre hjørne. Ytterst til høyre en kokegrop.

Når vi graver kokegroper og smie på Hausåker, befinner vi oss i et rikt kulturmiljø med stor tidsdybde, og det blir spennende å se hvordan resultatene våre fyller ut det vi allerede vet om området.

Like vest for utgravningsområdet gikk Den Bergenske Kongeveg fra 1700-tallet, og det er gravhauger og gravrøyser tett opptil feltet. Om lag 2,7 km sørøst for Hausåker ligger Gardbergfeltet, med over 500 gravhauger, de eldste fra romertid, og de yngste fra vikingtid. Her står også Einangsteinen, datert til 300-tallet e.Kr., den eldste runesteinen i nordvest-Europa som fremdeles står på sitt opprinnelige sted.

Videre har området en rekke middelalderkirker. Det er kjent at det var et kirkested på tunet til gården Søre Hausåker. Drøyt 1,6 km sør for Hausåker ligger Slidredomen, som er en romansk steinkirke, mens Lomen stavkirke er drøyt 5 km nordvest for Hausåker. Begge kirkene dateres til slutten av 1100-tallet. Kirkeruinene på Mo stammer fra tidlig 1200-tall og ligger 5 km sørover, på vestsiden av Slidrefjorden, mens steinkirken på Ulnes fra sent 1200-tall ligger 14 km sør.

Alle gravfunnene tyder på at bosetningen i Valdres var omfattende allerede i yngre romertid, og at den ekspanderte frem til svartedauden. Store og tallrike gravhauger ved Slidre antyder at området var et maktsentrum allerede i jernalderen, noe som nok både stammet fra god dyrkingsjord og fra jernproduksjon i heiene.

Utgravningsområdet før avdekking sett mot sør, med E16 langs vestsiden.


Kommentarer


Eirunn Steinsfjord
07.06.2014

Spennende! Er det nokon spesiell grunn til at de driv med utgravingar der?

Camilla Cecilie Wenn
08.06.2014

Utgravningene skjer i forbindelse med anleggelse av gang- og sykkelvei langs E16 🙂

4. klasse Slidre skule
11.06.2014

Hei!
Tusen takk for omvisninga vi fekk i dag. Det var kjempespennande å få sjå på kva de arbeidde med.

Takk til Camilla som tok seg tid til å fortelje og vise oss rundt.

Helsing 4. klasse ved Slidre skule.

Camilla Cecilie Wenn
11.06.2014

Veldig hyggelig å ha dere på besøk! Gøy at dere er interesserte!

Mvh, Camilla.

Olav Frode Bråten
19.08.2019

Har dere offentliggjort resultatene av utgravingene. Vil gjerne ha tilgang om mulig.

Bjørn V.Kløvstad
30.03.2020

Hva ble resultatene fra de karbonprøvene dere omtalte tidlig i artikkelen?
Finnes det forøvrig noe informasjon, noe sted om bosetting/befolkning i Slidre/Valdres mellom 1100 til 1400-tallet?
mvh Bjørn

Camilla Cecilie Wenn
30.03.2020

Hei Bjørn,
Analysene av kullprøver viste aktiviteter fra flere perioder: To prøver fra slaggropen ble datert til førromersk jernalder-tidlig romertid (innen ca. 500 f.Kr.-30 e.Kr.), der tidlig i romertid anses som det mest sannsynlige. Kokegropene ble hovedsakelig datert til romertid, men med mulig innslag i førromersk jernalder og folkevandringstid (innen ca. 60 f.Kr.-540 e.Kr.). En rydningsrøys ble datert til romertid, mens et overliggende lag, muligens knyttet til dyrkning, ble datert til vikingtid (ca. 890-1020 e.Kr.).
Rapporten er tilgjengelig digitalt og kan lastes ned her:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-53662

Bosetning i perioden du spør om er jeg sannelig ikke sikker på – det er senere enn de resultatene vi hadde, og perioden har derfor ikke blitt undersøkt som del av prosjektet. Mulig det finnes bygdebøker eller liknende som kan gi informasjon?

Mvh, CamillaLegg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.