Utgravingsprosjekt

Hausåker-Kvåle


Sted:
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Undersøkelse av bosetnings- og dyrkningsspor, esse/smie fra jernalder-middelalder