Utgravingsprosjekt

Hartevasstrondi


Sted: Bykle, Aust-Agder
Ansvarlig institusjon:
Tidsrom: 2014


Om prosjektet

Undersøkelse av kullgroper fra jernalder-middelalder