Utgravingsprosjekt Hallem

Nye undersøkelser i langhuset på Hallem

04.09.13
Av Redaksjonen
Utsikt fra Hallemområdet før utgravningen startet. Feltet ligger like til høyre for veien. Foto: NTNU-Vitenskapsmuseet.

I juni utførte Vitenskapsmuseet en utgravning på Hallem ved Stiklestad i Verdal. Her skjedde det som av og til kan skje på utgravning, da vi fant mye mer enn det som var forventet. Det mest oppsiktsvekkende var et stort langhus med lengde på mellom 35 og 40 meter. Den gangen strakk ikke tiden til og vi måtte avslutte utgravningen før vi hadde fullført undersøkelsen av langhuset. Heldigvis ble det raskt klart at det ville bli en utvidelse av prosjektet. 26. august gikk vi i gang med fortsettelsen. Vi arbeider nå med å sikre mest mulig informasjon om langhuset og tilhørende strukturer.

Foreløpige tolkning av funnene er at langhuset er mellom 35 og 40 meter langt med en bredde på ca. 7,3 meter på midten. Fordelingen av ildsteder og mulige veggskiller kan tyde på at huset har vært delt inn i fire-fem rom. I begge endene er det åpnere rom med større avstand mellom de takbærende stolpene. I midten er det to rom med ildsteder. Det er også et rom der det kan ha foregått smieaktivitet.  Flere av de takbærende stolpehullene er doble og triple, noe som antyder utskifting av stolper. Dette sammen med de mange ildstedene tyder på at huset har hatt en forholdsvis lang bruksfase. Foreløpig har vi ingen dateringer som kan si noe om husets alder. Men i 2008 undersøkte Vitenskapsmuseet deler av et lignende hus under parkeringsplassen til Stiklestad nasjonale Kultursenter, som ble datert til folkevandringstid.

Foreløpig tolkning av langhuset og omkringliggende strukturer. illustrasjon: Raymond Sauvage NTNU-Vitenskapsmuseet

Foreløpig tolkning av langhuset og omkringliggende strukturer. Illustrasjon: Raymond Sauvage NTNU-Vitenskapsmuseet

Nord for langhuset ligger lengre parallelle rekker med stolpehull (markert med blått). Dette ligger helt parallelt med langhuset, og det virker sannsynlig at de har en sammenheng. Vi er foreløpig ikke sikre på hva dette er, men det kan godt tenkes å hatt funksjon som en fegate/innhengning. Like øst for huset ligger et felt med kokegroper (markert med svart).

Utgravningen av langhuset på Hallem vil pågå fram til den 17. september.


Kommentarer


Flemming Nielsen
04.09.2013

Er der nogle metal eller keramikfunn ?

Raymond Sauvage
04.09.2013

Lite funn så langt. Det er i grunn ganske typisk at vi gjør relativt få gjenstandsfunn på denne typen gravninger i Trøndelag, sammenlignet med f.eks. Danmark. Vi bruker imidlertid metalldetektor aktivt slik at dersom det er metallfunn så finner vi det. Vi har imidlertid funnet en god del brent leire, slaggperler og slagg i tilknytning til smia (mer om dette seinere).

Ingar M. Gundersen
04.09.2013

Vi har noen interessante paralleller i Gudbrandsdalen, jf. smie i langhus. YRT/FVT. Kan være interessant å se nærmere på…

Knut Johannessen
24.04.2014

Hei

Hva er diameter på stolpehull?

Mvh

Knut Johannessen

Raymond Sauvage
26.04.2014

Hei! Stolpehullene var mellom 30 og 40 cm i diameter.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.