Utgravingsprosjekt Hallem

Langhus og hall på Hallem?

15.06.13
Hus 2 til venstre i bildet med to stolperekker med mindre stolper, her i ferd med å måles inn av Staale Normann. Hus 1 til høyre i bildet med ildsteder og kokegroper midt mellom de to rekkene takbærende stolper. En rekke med veggstolper og veggrøft kan ses til venstre for de takbærende stolpene i hus 1. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

NTNU Vitenskapsmuseet foretar i disse dager en arkeologisk utgravning på Hallem i Verdal i Nord-Trøndelag, 1,5 km nord for Stiklestad. Her er det nå funnet minst to store langhus. Utgravningen foregår like i nærheten av det store gravfeltet Hallemsmarka, der det registrert over 80 gravminner, både gravhauger og steinlegninger. Fra dette gravfeltet har det kommet inn mange fine funn som stammer fra eldre jernalder (romertid).

Gravfeltet i Hallemsmarka  har over 80 gravminner. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Gravfeltet i Hallemsmarka har over 80 gravminner. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Utgravningen på Hallem har nå pågått i to uker, og allerede i løpet av den første uka ble det gjort store funn her. Den ene lokaliteten viste seg å inneholde minst to langhus med dimensjoner som slett ikke er hverdagskost for arkeologene. Husene er noe forskjellig fra hverandre.

Hus 2 til venstre i bildet med to stolperekker med mindre stolper, her i ferd med å måles inn av Staale Normann. Hus 1 til høyre i bildet med ildsteder og kokegroper midt mellom de to rekkene takbærende stolper. En rekke med veggstolper og veggrøft kan ses til venstre for de takbærende stolpene i hus 1. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Hus 2 til venstre i bildet med to stolperekker med mindre stolper, her i ferd med å måles inn av Staale Normann. Hus 1 til høyre i bildet med ildsteder og kokegroper midt mellom de to rekkene takbærende stolper. En rekke med veggstolper og veggrøft kan ses til venstre for de takbærende stolpene i hus 1. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Det største huset (hus 1) er minst 40 meter langt. Den vestlige enden er ikke definert ennå, og huset kan vise seg å være enda lengre enn 40 m. Hus 1 har to rekker med takbærende stolper, samt en rekke med veggstolper og en vegg-grøft på den ene langsiden mot nord. Huset er orientert øst-vest, det vil si at langsidene ligger på nord- og sørsiden av huset. Det kan se ut som det er antydning til rester av veggstolper på enkelte steder langs den sørlige langsiden også, men ingen veggrøft kan ses her. Bredden på huset fra veggrøften i nord til de mulige veggstolpene i sør er mellom 7 og 8 m.

Huset har også en rekke ildsteder og muligens også kokegroper samlet på midten mellom de takbærende stolpene. Bredden mellom de takbærende stolpeparene er omtrent 4 meter, og disse stolpehullene er svært store, de fleste over 50 cm i diameter. Det kan i tillegg se ut til at det stedvis er bevart et lag som kan ha utgjort et gulv midtskips, her finnes det blant annet en god del brent leire og muligens også keramikk blandet med jorda.

Man kan kanskje allerede antyde at en slik stor bygning har vært noe mer enn et vanlig bolighus. Kan hende har det stått en hall her på Hallem. Størrelsen på huset vitner i alle fall om betydelige ressurser hos de som bodde der.

Papptallerkener er lagt ut for å markere stolperekkene i de to husene. Hus 2 ligger til høyre i bildet med to stolperekker markert med tallerkener i rosa farge. Hus 1 ligger til venstre i bildet med de to rekkene takbærende stolper markert med hvite tallerkener. Veggstolper i hus 1 er markert med grønne tallerkener. En stor gravhaug ligger om lag 30 m vest for husene. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Papptallerkener er lagt ut for å markere stolperekkene i de to husene. Hus 2 ligger til høyre i bildet med to stolperekker markert med tallerkener i rosa farge. Hus 1 ligger til venstre i bildet med de to rekkene takbærende stolper markert med hvite tallerkener. Veggstolper i hus 1 er markert med grønne tallerkener. En stor gravhaug ligger om lag 30 m vest for husene. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Det andre huset (hus 2) ser ut til å være en del smalere enn det første, og består av to rekker med stolpehull samt en mulig veggrøft. Avstanden mellom stolpeparene her er om lag 2 m. Selve huset er over 30 m langt, men den vestre enden av huset er ennå vanskelig å definere. Det kan vise seg at også dette huset i realiteten har vært enda lengre. Også dette huset er orientert øst-vest. Vi håper å finne svar på gåten om husene har stått her samtidig, eller om det er snakk om hus fra to ulike faser.

Langhuset på middelaldergården Stiklastadir, Stiklestad nasjonale kultursenter. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.)

Langhuset på middelaldergården Stiklastadir, Stiklestad nasjonale kultursenter. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.

Det er lenge mellom hver gang man finner hus på størrelse med de som nå er funnet i Verdal. Dimensjonene på Hus 1 på Hallem kan minne om langhuset som er satt opp på middelaldergården Stiklastadir på Stiklestad nasjonale kultursenter. Stiklastadirs langhus er 8 m bredt og 36 m langt, men trolig har langhuset Hus 1 på Hallem altså vært enda lengre enn Stiklastadirs flotte langhus.
Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.