Utgravingsprosjekt Hallem

Langhus og hall på Hallem?

15.06.13
Hus 2 til venstre i bildet med to stolperekker med mindre stolper, her i ferd med å måles inn av Staale Normann. Hus 1 til høyre i bildet med ildsteder og kokegroper midt mellom de to rekkene takbærende stolper. En rekke med veggstolper og veggrøft kan ses til venstre for de takbærende stolpene i hus 1. Foto Marte Mokkelbost/NTNU Vitenskapsmuseet.Legg igjen en kommentar

Felt markert med * er påkrevd. E-postadresser vil aldri deles.