Utgravingsprosjekt

Hallem


Sted:
Ansvarlig institusjon:


Om prosjektet

Utgravning av bosetningsspor.